Računovodstvo & računovodske storitve

Uvedba davčnih blagajn oziroma davčnega potrjevanja računov

22.09.2015
Iz medijev in drugih virov ste zagotovo že veliko slišali tudi o uvedbi davčnih blagajn oziroma o davčnem potrjevanju računov, zato vam vsebine na tem mestu ne bi podrobneje predstavljali. Za grobo predstavitev si oglejte zloženko izdano s strani FURS-a, kjer so zajete le osnovne informacije in časovnica uvajanja davčnih blagajn. Z večino strank, za [...]

spremembe zakonodaje

Spremembe ZGD-1

22.09.2015
Iz vseh sprememb smo izluščili tiste, katere bi po našem mnenju lahko bile pomembnejše za vas. V kolikor so le-te preskopo opisane, vas prosimo, da nam sporočite, kaj vas bolj podrobno zanima; Omejitev ustanavljanja družb s strani subjektov z nepoštenimi poslovnimi praksami (10.a člen) Za prokurista je dodana možnost zastopanja družbe pred sodišči in drugimi [...]

Računovodstvo

Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce – 156. člen ZPIZ-2

12.09.2013
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) med stimulacijami za zaposlovanje starejših delavcev vključuje tudi delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce in sicer v višini 50% za delavce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po 2. odstavku 29. člena zakona, in 30% za delavce, ki so izpolnili 60 let [...]

Delovno pravo & kadri#

#