Računovodstvo & računovodske storitve

S 1. 1. 2015 obvezno pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki

29.10.2014
To pomeni, da bodo morale tudi pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati proračunskim uporabnikom e-račune (nič več v papirni obliki) ali pa računi ne bodo sprejeti in posledično plačani. Pravne in fizične osebe lahko pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom prek: bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov prek procesorja Bankart; [...]

Računovodske storitve

Obdavčitev nepremičnin, dobiček pravnih oseb ostaja 17%

24.10.2013
Dobiček pravnih oseb bo ostal obdavčen s 17% Konec septembra je parlament sprejel spremembo zakona o dohodku pravnih oseb, v skladu s katerim se bo 17 % stopnja, ki velja v letošnjem letu, ohranila tudi v prihodnje. Dobiček bo tako v letu 2013 in tudi v letu 2014 ter kasneje obdavčen s 17 %. S [...]

spremembe zakonodaje

Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce – 156. člen ZPIZ-2

12.09.2013
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) med stimulacijami za zaposlovanje starejših delavcev vključuje tudi delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce in sicer v višini 50% za delavce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po 2. odstavku 29. člena zakona, in 30% za delavce, ki so izpolnili 60 let [...]

Delovno pravo & kadri#

#