Konto strokovna ekipa

Obdavčitev nepremičnin, dobiček pravnih oseb ostaja 17%

24.10.2013
Dobiček pravnih oseb bo ostal obdavčen s 17% Konec septembra je parlament sprejel spremembo zakona o dohodku pravnih oseb, v skladu s katerim se bo 17 % stopnja, ki velja v letošnjem letu, ohranila tudi v prihodnje. Dobiček bo tako v letu 2013 in tudi v letu 2014 ter kasneje obdavčen s 17 %. S [...]

spremembe zakonodaje

Sprememba stopenj DDV in vstop Hrvaške v EU

04.06.2013
V nadaljevanju navajamo še nekaj splošnih pojasnil: Za opravljen del dobave blaga ali storitev, katerih del je opravljen pred 1. julijem 2013, preostali del pa po tem datumu, se obračuna DDV za celotno dobavo blaga ali storitev po novih, višjih, stopnjah (22 % oziroma 9,5 %). Ne glede na to, pa lahko na dan 30. [...]

spremembe zakonodaje

Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce – 156. člen ZPIZ-2

12.09.2013
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) med stimulacijami za zaposlovanje starejših delavcev vključuje tudi delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce in sicer v višini 50% za delavce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po 2. odstavku 29. člena zakona, in 30% za delavce, ki so izpolnili 60 let [...]

Delovno pravo & kadri#

#