Konto strokovna ekipa

Vodenje & upravljanje projektov

Organizacije, ki ne obvladujejo procesov vodenja projektov in upravljanja projektov bodo na zahtevnem konkurenčnem trgu zelo težko, če sploh, dolgoročno preživele.

Vodenje projektov & upravljanje projektov ima vse večjo težo v procesih vodenja, razvoja, inovacij, sistema stalnih izboljšav, razvoja kadrov, obvladovanja trga dela, obvladovanja marketinških aktivnosti, večanja konkurenčne prednosti, večanja dodane vrednosti, povečanja pripadnosti in motivacije zaposlenih, popisa in modeliranja poslovnih procesov, ipd….

Strateške cilje zagotovo najbolj optimalno, pregledno in uspešno izvajamo in dosegamo prav preko strateškega razvojnega načrta programov (skupina projektov in enkratnih nalog, ki so soodvisni, realizirajo določen strateški cilj, …), projektov in enkratnih nalog. Vodenje projektvo & upravljanje projektov je najlažji in najhitrejši način dviga organizacijske kulture podjetja ter učinkovitega upravljanja z znanjem. Procesno vodenje je, v podjetju s tako poslovno kulturo, dolgoročno zgolj in le še samoumevno nadaljevanje.

 • Potrebujete projektnega vodjo ali projektno pisarno?
 • Ne obvladujete projektov kot bi si želeli?
 • Imate težave z zasedenostjo in obvladovanjem/razporejanjem ključnih človeških virov?
 • Imate težave s preglednostjo in obvladovanjem finančnih in denarnih tokov?
 • Imate težave z obvladovanjem sprememb v vašem podjetju?
 • Imate težave z realizacijo ciljev v vašem podjetju?
 • Popisujete in/ali modelirate poslovne in druge procese v podjetju?
 • Čutite, da vaša trenutna organizacija dela ustvarja preveč težav in nezadovoljstva?

Sistematični pristop, enostaven nadzor vseh ključnih funkcij vodenja projektov & upravljanja projektov, fleksibilnost, izboljšana komunikacija, odpravljanje nivojskih in sektorskih ovir, vključevanje kreativnosti in intuicije posameznikov, obvladovanje tveganj in sprememb, jasna delitev vlog, ipd., so same po sebi dovolj veliko zagotovilo za izboljšanje in učinkovitejšo izrabo:

 • človeških in finančnih virov,
 • prenosa znanja,
 • povečanja pripadnosti in motivacije zaposlenih,
 • uspešno realizacijo strateških ciljev
 • ter ne na zadnje, povečanje ugleda podjetja in poslovnega uspeha organizacije.

Strokovni sodelavci Konto d.o.o. imajo bogate in dolgoletne izkušnje z vodenjem projektov in upravljanjem projektov na področjih razvoja, IT in organizacije poslovanja (med drugim so si svoje dolgoletne izkušnje nabirali tudi v družbi Hit d.d.).


Ne pozabite preveriti spodnjih vsebin

7 razlogov za racunovodstvo Konto

 


#

#