Konto strokovna ekipa

Javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje – NOVA MOŽNOST

28.11.2016

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 30. let in pred dopolnjenim 50. letom, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev za polni delovni čas (praviloma 40 ur na teden). Sorazmerno nižjo subvencijo  Zavod izplača za zaposlitev za  krajši delovni čas (s soglasjem […]

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 30. let in pred dopolnjenim 50. letom, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev.

Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev za polni delovni čas (praviloma 40 ur na teden).

Sorazmerno nižjo subvencijo  Zavod izplača za zaposlitev za  krajši delovni čas (s soglasjem izbranega kandidata) oziroma za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti (vendar ne manj kot 20 ur na teden).

Delovno razmerje mora delodajalec s kandidatom skleniti neprekinjeno za najmanj 12 mesecev.

Na Zavod delodajalec najprej odda ponudbo, pred oddajo ponudbe na javno povabilo pa je potrebno  upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.

Če je delodajalčeva ponudba na javnem povabilu sprejeta, z Zavodom najprej sklene pogodbo o dodelitvi subvencije. Ko z izbranim kandidatom ali kandidatko Zavod podpiše pogodbo o vključitvi v program, lahko sklene delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi.

Na javnem povabilu bo lahko uspešen delodajalec, ki bo izpolnjeval pogoje navedene v javnem povabilu.

IZPLAČILO SUBVENCIJE:

Subvencijo za zaposlitev Zavod izplača  v enkratnem znesku, v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi subvencije.

Zahtevek za izplačilo subvencije se odda kot eRačun preko:

  • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov, ali
  • portala UJPnet eRačun, skupaj s prilogo (skenom pogodbe o zaposlitvi).

Če priloga k eRačunu za izplačilo presega  2 MB, jo delodajalec pošlje na klasičen ali elektronski naslov pristojne območne službe. Poglejte si tudi pripomoček za vnos številke pogodbe v eRačun.

Povezava do strani Zavoda RS za zaposlovanje in razpisa:

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/nova-moznost

Ekipa Konto d.o.o.


     

Ne pozabite preveriti spodnjih vsebin

7 razlogov za racunovodstvo Konto

 


#

#