Računovodstvo & računovodske storitve

Računovodstvo

Računovodstvo je eden izmed glavnih podpornih stebrov poslovanju podjetja. Naši računovodje z analizami in poročili, pripravljenimi po vaši meri, skrbijo, da so vam na voljo prave informacije ob pravem času. V primeru podpore vaši računovodski službi, poskrbimo za ustrezno pomoč vašim računovodjem in prevzamemo odgovornost za opravljanje zahtevnejših nalog, obračuni davkov, poročanje državi, svetovanje, sodelovanje pri revizijah, nadzor postopkov dela ter organizacije in vodenja računovodstva.

Računovodski servis Konto je vaš najboljši izbor in partner, če iščete zanesljivo, ažurno in kakovostno storitev za primerno ceno.

Računovodstvo & računovodske storitve razumemo kot bistveni steber za uspešno poslovanje in upravljanje vašega podjetja. Naša storitev je celovita, kar pomeni da zajema celotni spekter aktivnosti, ki jih določa vaša interna organizacija dela in dejavnost vašega podjetja. To pomeni, da je možen dogovor glede obsega storitev, izbora dela na vašem ali našem sistemu IT (najem poslovnih programskih orodij).

Praktično to pomeni, da smo lahko v vlogi vodje vaše finančno računovodske službe, ali pa smo vaša finančno računovodska služba v celoti ali le po smiselnih sklopih (npr. računovodstvo vodenja glavne knjige). Računovodstvo je naša primarna dejavnost, kar pomeni, da imamo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje vrhunskih računovodskih storitev.

Računovodski servis Konto zaposluje in izobražuje vrhunske računovodske strokovnjake z licenco pri Slovenskem inštitutu za revizijo – preizkušeni računovodje in drugimi oblikami izobraževanja. Seveda pa največ štejejo izkušnje na različnih področjih in vrstah strank.

Konto računovodski servis strankam, v okviru računovodske storitve, nudi:

  • obračunavanje plač in drugih stroškov iz zaposlitve,
  • vsa knjiženja poslovnih dogodkov v globino glede na potrebe stranke
  • vodenje registrov osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije,
  • vsa zunanja in notranja poročanja,
  • izdelava periodičnih in letnih računovodskih izkazov in davčnih obračunov,
  • seznanjanje stranke o novostih iz zakonodaje s predlaganimi rešitvami,
  • davčno svetovanje in druge storitve s področja računovodstva pri tekočem poslovanju, pri izdelavi aktov, načrtov in analiz ter
  • sistema notranjih kontrol in organizaciji finančno-računovodske službe kot celote.

7 razlogov za racunovodstvo Konto

 


#

#