Računovodstvo & računovodske storitve

Obračun plač

S pomočjo integriranih orodij, ki vključujejo računovodstvo, HRM, obračune fizičnim osebam, sistem za poročanje, sistem za arhiviranje podatkov, ipd…. lahko v zelo kratkem času obračunamo tudi zelo veliko število različnih izplačil. Konec leta 2008 smo za projekt državne uprave obračunali preko 4.200 izplačil v samo 14 delovnih dnevih.

Obračun plač in izplačil fizičnim osebam zajema:

 • mesečni obračun plač,
 • obračun regresa, božičnice ter nagrad in drugih dodatkov (ki niso vezani na plačo),
 • obračun potnih stroškov,
 • obračun najemnin, sejnin, dividend, management fee, …
 • obračun avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb,
 • mesečno poročanje državi (DURS, AJPES,…),
 • tiskaje plačilnih listin,
 • obračun kreditov in izvršb,
 • letna poročila državi in zaposlencem (M4,…),
 • analize in poročila po vaši meri,
 • svetovanja iz področja obračuna fizičnim osebam,
 • ipd…

Prenesite obračun plač v računovodstvo Konto d.o.o. in si s tem pridobite:

 • fleksibilnost in osebni pristop,
 • najvišjo strokovnost in kvaliteto storitev,
 • ažurnost storitve,
 • avtomatizacijo prenosa podatkov in zmanjšanje stroškov dela,
 • varnost podatkov,
 • tekoče svetovanje in seznanjanje s spremembami zakonodaje.

Dodatno vam ponujamo celovito kadrovsko podporo, ki je glede na vaše potrebe lahko vezana zgolj na izplačila ali pa razširjena na vsa področja vašega poslovanja. Kadrovske evidence so usklajene z zakonodajo.

V kolikor potrebujete neposreden, on-line oddaljen dostop do podatkov ali pa želite tudi sami uporabljati naša orodja vam omogočamo mesečni najem preizkušenih in učinkovitih orodij.


7 razlogov za racunovodstvo Konto

 


#

#