Delovno pravo

Finančno svetovanje

Za izdelavo dobrega finančnega načrta je potrebno veliko znanja in izkušenj. Z dolgoletnimi izkušnjami vam svetujemo in pomagamo pri pripravi odličnega finančnega načrta.

Nudimo vam izdelavo ali pomoč pri izdelavi:

 • celostnih kratkoročnih finančnih načrtov,
 • celostnih dolgoročnih finančnih načrtov,
 • investicijskih projektov in vzpostavitev sistema finančnega načrtovanja v podjetju.

Analize in kazalniki iz preteklosti nam olajšajo načrtovanje in bistveno pripomorejo k bolj učinkovitemu in uspešnemu odločanju. Del naših storitev so tudi:

 • finančna analiza poslovanja s pojasnili in predlogi za izboljšanje,
 • meritev standardnih kazalnikov poslovanja,
 • kontrola in analiza mesečnih stroškov in prihodkov,
 • analize prelomne točke za različne investicije,
 • programi z uporabo najprimernejše metode,
 • komuniciranje s poslovnimi bankami in investitorji,
 • analize donosnosti finančnih naložb,
 • ocenjevanje investicijskih projektov.

Poleg načrtovanja in analiz ponujamo tudi storitve za podporo delovanju vaše lastne finančne in računovodske službe: presek in analizo stanja, vzpostavitev sistema notranjih kontrol, svetovanje pri re-inženiringu in reorganizaciji finančnoračunovodske službe.


7 razlogov za racunovodstvo Konto

 


#

#