Delovno pravo

Delovno pravo

Delovno pravo je osnova delovnih razmerij in je kot tako pomembno za vsakega delodajalca. Ustrezno urejeno področje delovnih razmerij po eni strani zagotavlja uspešno izvajanje nalog, po drugi strani pa stimulira dobro počutje zaposlenih, kar skupaj pripomore k dobremu poslovnemu rezultatu.

Storitve, ki jih opravljamo v Kontu na tem področju, zagotavljajo, da delovno pravo in socialno pravo ureja delovna razmerja tako, da so prilagojena poslovnim ciljem delodajalca, da so vsi postopki speljani v skladu z veljavno zakonodajo in da je delovno pravo optimalno implementirano v vsakdanji utrip podjetja.

Podjetjem zagotavljamo:

 • razlago predpisov o delovnih razmerjih,
 • seznanitev z minimalnimi in priporočljivimi standardi, ki se navezujejo na delovno pravo,
 • spremljanje in seznanjanje z novostmi delovnopravne zakonodaje in predlaganje ustreznih rešitev,
 • predloge organizacije delovnih procesov,
 • izdelavo internih aktov,
 • vodenje ustreznih kadrovskih evidenc,
 • komuniciranje z institucijami, povezanimi s področjem delovnih razmerij,
 • ustrezna poročanja državnim organom,
 • vse postopke v zvezi z zaposlovanjem delavcev,
 • izdelava pogodb o zaposlitvi,
 • izdelava aktov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi,
 • izdelava pogodb o izobraževanju,
 • povezavo in podporo izplačilom iz delovnih razmerij,
 • zaposlovanje tujcev: pridobivanje delovnih dovoljenj, dovoljenj za bivanje, priznavanje izobraževanja,
 • spremljanje kariere zaposlenih in pomoč pri letnih razgovorih,
 • predloge planov zaposlovanja, izobraževanja ..

Zaposlovanje in aposlitev tujcev

Slovensko delovno pravo se navezuje tudi na delovno pravo EU. Tu gre predvsem za mednarodne konvencije, ki se jih je Slovenija kot članica skupnosti zavezala upoštevati. Najbolj je izpostavljeno zaposlovanje delavcev iz EU in zaposlovanje tujcev.

V Kontu se zavedamo, da je mednarodni pretok delavcev dnevna potreba in nuja, zato smo temu področju posvetili še posebno pozornost. Poleg pridobitve davčne številke, delovnega dovoljenja in dovoljenja za bivanje, smo zaposlovanje tujcev podprli z davčno obravnavo nerezidentov in drugimi nepogrešljivimi podpornimi storitvami.

Kadrovske evidence

Podjetje smo ljudje. Zaposleni so tisti, ki z uspešnim reševanjem vsakodnevnih nalog podjetju prinašajo rezultate.

Ti rezultati so v veliki meri odvisni od ustreznih znanj in veščin, ki jih ima delavec, seveda pa tudi od tega, na kakšen način in v kakšni meri delavci ta znanja pri svojem delu uporabljajo. Dejstvo je, da delavec, ki čuti visoko stopnjo pripadnosti podjetju, daje v danih okoliščinah maksimalne rezultate.

Visoko stopnjo pripadnosti pa čuti le delavec, ki je pri svojem delu zadovoljen, ki se v delovnem okolju dobro počuti in ima občutek, da ima vpliv na dogajanje. To pa zagotavlja delovno pravo in na njegovi podlagi urejena delovna razmerja.


7 razlogov za racunovodstvo Konto

 


#

#