Računovodstvo & računovodske storitve

Davčno svetovanje

Davčno svetovanje je v praksi nepogrešljivi del računovodske funkcije podjetja. Računovodski servis Konto izvaja kot svojo primarno dejavnost vrhunske računovodske storitve. Te so vrhunske, če so tudi davčne storitve, med katere sodi tudi davčno svetovanje, na najvišjem nivoju.

Naši računovodski strokovnjaki so tudi davčni svetovalci. Za zelo zahtevna davčna vprašanja vključimo v proces iskanja rešitev tudi zunanje davčne strokovnjake.

Davčno svetovanje in davčne storitve zagotavljamo na področju:

  • obračun DDV-ja, trošarin in drugih prometnih davkov,
  • obračun davka od dohodka pravnih oseb in davčnih odtegljajev,
  • obračunov dohodnine in drugih davkov fizičnih oseb,
  • projekcije davčnih obračunov (davčno načrtovanje),
  • analize poslovnih stanj z izdelanim mnenjem in predlogom izboljšav,
  • stranki nudimo tudi aktivno sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih.

Davčno svetovanje zahteva individualno obravnavo problema, stranke, povezovanje različnih davčnih zakonov in računovodskih podlag.

V podjetju Konto d.o.o. dajemo predvsem velik poudarek na preventivnemu svetovanju in optimiranju in sicer s stranko vzpostavimo tak način dela, da preden sprejme odločitev za določeno potezo, jim razložimo davčno, računovodske in finančne posledice pri tem dejanju, kar je zelo pomembno za tehtnejše sprejemanje odločitev.

Velik poudarek dajemo tudi zunanjem in internemu izobraževanju zaposlenih. Zaposleni v podjetju Konto d.o.o. se večkrat letno redno udeležujejo izobraževanj na temo davkov in davčne zakonodaje. Ob večjih paketih davčnih sprememb pripravimo tudi interne seminarje za naše stranke.

Vse to omogoča boljšo komunikacijo s stranko, informiranost in boljše razumevanje potreb naših strank.


7 razlogov za racunovodstvo Konto

 


#

#